NL EN FR ES

Hoe werkt het?

Dat hangt af van persoon tot persoon, maar in de meeste gevallen volstaat een kortdurende psychologische begeleiding van (maximaal) 10 sessies waarin de grootste resultaten kunnen geboekt worden. We evalueren in ieder geval per sessie waar we ons ongeveer bevinden op het beoogde ontwikkelingstraject dat we tijdens ons eerste gesprek voorop hebben gesteld.

Nadat we de sessies hebben doorlopen kan je ervoor kiezen om het traject stop te zetten, of met grotere tussenpozen de gesprekken te hernemen, bijvoorbeeld één keer per 2 of 3 maanden. Dat geeft je de ruimte en de tijd om bepaalde zaken die we hebben besproken goed uit te proberen in de praktijk. In een gesprek kunnen we daar dan telkens verder op ingaan.

Als ik inschat dat je meer gebaat bent bij langdurige psychotherapie, dan zal ik je zo snel mogelijk doorverwijzen.

Natuurlijk, je ontvangt een factuur op eenvoudige vraag in je mailbox.

Dat kan zeker, maar is voor het soort begeleiding die ik aanbied eigenlijk niet absoluut noodzakelijk. Als we het in de loop van de gesprekken toch nodig vinden om eens af te spreken, dan kunnen we dat samen inplannen, uiteraard aangepast aan de covid-19 maatregelen op dat moment.

Ja en nee. Je hoeft zeker niet op voorhand voor meerdere sessies te betalen, maar omdat we elkaar meestal niet fysiek zullen ontmoeten, is het wel handig dat elke eerstvolgende sessie op voorhand betaald wordt. Dat kan eenvoudig hier.

Psychologen hebben een universitaire opleiding achter de rug van minstens 5 jaar. Het beroep psycholoog is ondertussen ook beschermd, waardoor enkel personen die de universitaire opleiding hebben afgerond zich psycholoog mogen noemen. Coach is geen beschermd beroep, iedereen mag zich coach noemen. Er zijn wel beroepsverenigingen voor coaches die een Europese standaard proberen in te voeren.

Over het algemeen wordt aangenomen dat een psycholoog vooral gedrag probeert te verklaren door naar het verleden te kijken, waar een coach een meer hands-on toekomstgerichte aanpak hanteert. Toch is een focus op het verleden vooral een aanpak die wordt gebruikt in de (klassieke) psychotherapie, terwijl er onder psychologen nog veel andere invalshoeken en specialisaties bestaan waarbij ook wordt gekeken naar wat zich in het hier-en-nu afspeelt en toekomstplannen uitgebreid worden besproken.

Bij Doe Je Ding! hanteren we inzichten uit de klassieke psychologie en positieve psychologie, in combinatie met meer hands-on tools en concrete oefeningen. In ieder geval krijgt deze aanpak per sessie de overhand, die het meest aansluit bij je persoonlijk ontwikkelingsproces en noden op dat moment.